• CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2018

  CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2018(từ ngày 29.3 đến ngày 22.5.2018)

  của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ và Canada

  Tháng 3 năm 2018:

   

  Ngày 29.3.2018(thứ năm)tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni trong Phái Đoàn sẽ đi từ trú xứ của mình đến 3  nơi như sau:

  • Tu Viện Chân Không của Hòa Thượng Thích Thông Hải tại Hawaì
  • Tu Viện Bồ Đề của Đại Đức Thích Thánh Trí tại Washington State(WA)
  • Chùa của Ni Sư Giới Châu tại Denver, Calorado

  Cuối tuần ngày 30.3.2018 đến ngày 1.4.2018(thứ sáu đến chủ nhật)các Khoá Tu Học sẽ được tổ chức tại 3 nơi nầy.

  Tháng 4 năm 2018:

   

  Ngày 3.4.2018(thứ ba)Phái Đoàn sẽ rời những nơi trên để đến San Jose, California

  Từ ngày 4.4 đến ngày 8.4.2018 Phái Đoàn sẽ giảng pháp tại:

  – Tịnh Xá Quan Âm của TT Thích Minh Bảo

  – Đạo Tràng Phổ Hiền

  – Niệm Phật Đường Fremont của HT Thích Thái Siêu

  – Tịnh Thất Hòa Bình tại Fremont của Sư Cô T.N. Hạnh Trì

  – Tịnh Thất Thanh Lương của Ni Sư T.N. Minh Huệ

  Ngày 10.4.2018(thứ ba) Phái Đoàn rời San Jose đi Nam California

  • Ngày 11.4.2018(thứ tư)Giảng pháp tại Las Vegas
  • Ngày 12.4.2018(thứ năm) giảng pháp tại Đạo Tràng Liên Trì
  • Ngày 23.4.2018(thứ sáu)giảng pháp tại Thiền Đường Ngọc Sáng
  • Ngày 24 và 25.4.2018(thứ bảy và chủ nhật)giảng pháp tại Mắt Thương Nhìn Đời và Tịnh Thất Hiền Như

  Ngày 16.4.2018(thứ hai)Phái Đoàn rời Nam California đi Houston Texas

  Từ ngày 16.4 đến ngày 22.4.2018(thứ hai đến chủ nhật) Phái Đoàn sẽ giảng pháp tại:

  • Chùa Trúc Lâm của Thầy Thiện Phẩm Hạnh Hoa
  • Chùa Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng tại Cypress của TT Thích Phước Tâm
  • Chùa Liên Hoa của TT Thích Chúc Thiện tại San Antonio

  Ngày 24.4.2018(thứ ba) Đoàn rời Houston đi Oklahoma

  Từ ngày 26.4 đến ngày 29.4.2018(thứ năm đến chủ nhật) Đoàn giảng pháp tại Thiền Viện Chánh Pháp của TT Thích Thông Triết và những vùng phụ cận.

  Tháng 5 năm 2018

   

  Ngày 1.5.2018(thứ ba) Phái Đoàn rời Oklahoma đi Philadelphia

  Từ ngày 4 đến ngày 6.5.2018 Phái Đoàn sẽ giảng pháp tại :

  • Chùa Linh Quang của Ni Sư T.N Hiếu Đức
  • Chùa Phật Bảo của HT Thái Siêu và HT Nguyên Siêu
  • Washington DC

  Ngày 8.5.2018(thứ ba) Phái Đoàn rời Philadelphia đi Atlanta và Jacksonville(Florida)

  Từ ngày 9.5 (thứ tư)đến ngày  13.5.2018(chủ nhật) Phái Đoàn giảng pháp tại:

  • Chùa Hải Đức(Jacksonville)
  • Thiền Viện Trúc Lâm Bảo Chí của ĐĐ. Thích Đạo Tỉnh tại Atlanta
  • Chùa VN tại Gainsville

  Ngày 15.5.2018(thứ ba)Phái Đoàn rời Floria đi Minoseta và Toronto, Canada

  Ngày 18 đến 20.5.2018 Phái Đoàn sẽ giảng pháp tại:

  • Tu Viện Tây Phương của TT Thích Hạnh Đức tại Minoseta(Hoa Kỳ)
  • Chùa Kim Quang của TT Thích Như Thanh tại Toronto, Canada
  • Chùa Quan Âm của TT Thích Trường Phước tại Montréal Canada
  • Chùa Địa Tạng tại Montréal v.v…

  Ngày 22.5.2018(thứ ba) tất cả chư Tăng Ni trở lại bổn quốc của mình.

Comments are closed.