Phật Học

Sách Phật Học
image

{Nếu không xem được trực tiếp: 1. Quý vị cài thêm Adobe Reader X vào máy. Hoặc 2. Quí vị có thể right click trên mục đó và chọn Save Link As… để tải về máy mình}
Hiệntại, có một chương trình đọc file PDF rất nhỏ gọn làFoxit Reader, quý độc giả có thể tải phiên bản mới nhấtchỉ có 3.7 Mb (việc download sẽ nhanh hơn nhiều so với AcrobatReader vài chục Mb), được cung cấp miễn phí tại: http://mirrors.foxitsoftware.com/

 1. 101 Câu Chuyện Thiền – Trần Trúc Lâm dịch
 2. 33 Vị Tổ Ấn Hoa – HT Thích Thanh Từ dịch
 3. A Di Đà Phật Thuyết Chú [Đại Chánh 0369] – Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
 4. A-hàm: Mưa phápchuyển hóa phiền não, tập [1] [2] – Thích Nữ Giới Hương
 5. Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên – Như Hòa dịch
 6. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao – Như Hòa dịch, [Quyển 1] [Quyển 2] [Quyển 3] [Quyển 4]
 7. Ánh sáng chân tâm – Lời Khuyên Sống An Bình Và Ra Đi Trong Tỉnh Thức – Đức Đạt Lai Lạt Ma
 8. Ba Trụ Thiền – Nguyên tác: Thiền sư Philip Kapleau, Dịch giả: Đỗ Đình Đồng
 9. Bậc Thang Giác Ngộ – Thích Pháp Chánh dịch
 10. Bàng Uẩn Ngữ Lục – Dương Đình Hỷ dịch
 11. Bát Chánh Đạo – Con Đường Đến Hạnh Phúc – Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
 12. Bát đại hộ pháp -Thiện Duyên
 13. Bát Đại Nhân Giác giảng giải – HT Thích Thanh Từ
 14. Bát Nhã giảng giải – HT Thích Thanh Từ
 15. Bát Nhã trực giải – HT Thích Thanh Từ
 16. Bát thức qui củ tụng – Quảng Minh dịch
 17. Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Thần Chú [Đại Chánh 0368] – Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
 18. Bảy Bản Tâm Kinh Trong Đại Tạng [Đại Chánh 0250-0255, 0257] – Nguyên Tánh dịch
 19. Bồ đề chánh đạo Bồ Tát giới luận – Thích Tịnh Nghiêm dịch
 20. Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp – Thích Minh Thiền
 21. Bồ Đề Tư Lương Luận – Việt dịch: HT Thích Như Điển
 22. Bồ Tát và Tánh Không – Thích Nữ Giới Hương
 23. Bốn Kinh Của Phật Tổ – Thích Huyền Vi
 24. Bổn Sự Kinh – Việt dịch HT Thích Như Điển
 25. Bụt sử lược biên [1][2][3][4]- Piebre Rey soạn, G.CH.Tranchanh dịch
 26. Bích Nham Lục – Chân Nguyên dịch
 27. Bích Nham LụcThích Thanh Từ dịch
 28. Bước tới thảnh thơi – HT Thích Nhất Hạnh
 29. Các bài học Phật – Phúc Trung Huỳnh Ái Tông
 30. Các Đạo sư của sự Thiền định và những Điều Huyền diệu – Tulku Thondup, Thanh Liên dịch
 31. Các tông phái đạo Phật – Đoàn Trung Còn
 32. Cẩm nang của người Phật tử, tập [1][2][3] – Khải Thiên
 33. Cánh cửa mãn nguyện – Nguyễn Văn Điểu dịch
 34. Cảnh giới Đức Mạn Thù – Dalai Lama, Hồng Như dịch
 35. Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh – Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Nguyên Chơn soạn dịch
 36. Chánh Ngoa Tập – Sa Môn Châu Hoằng, Như Hòa dịch
 37. Chánh Niệm – Lương Thanh Bình dịch
 38. Chân Ngôn Tông Nhật Bản – HT Thích Như Điển dịch
 39. Chết An Lạc Tái Sinh Hoan Hỷ – HT Thích Như Điển và TT Thích Nguyên Tạng dịch
 40. Chết đi về đâu – Thích Nhật Từ
 41. Chết và Tái Sinh – Thích Nguyên Tạng soạn dịch
 42. Chết vào thân trung ấm và tái sinh – Diệu Hạnh, Chân Giác dịch
 43. Chú giải Kinh Đại Thừa Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác – Như Hòa dịch
 44. Chú giải về P’howa – Phép chuyển di tâm thức – Nguyên Giác dịch
 45. Chư Kinh Tập Yếu – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 46. Chuyện Phật Đời Xưa – Đoàn Trung Còn; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
 47. Chứng Đạo Ca – Huyền Giác
 48. Chứng Đạo Ca – Lama Tông Khách Ba (Lama Tsong Khapa); Hồng Như dịch
 49. Có Và Không – Thích Như Điển