Phật Học

 • Tịnh Độ vấn đáp – Thích Giác Nhàn sưu tập
 • Tịnh Độ Thập Nghi Luận – Trí Giả Đại Sư, HT Thích Thiền Tâm dịch
 • Tịnh hóa hàng ngày Lama Zopa Rinpoche – Việt dịch: Phúc Minh – nhómThuận Duyên
 • Tinh hoa triết học Phật giáo – Nguyên tác: Junjiro Takakusu, Thích Tuệ Sỹ dịch
 • Tinh túy Bát Nhã Tâm Kinh – Dalai Lama, Hồng Như dịch
 • Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng – Nhất Hạnh
 • Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – HT Tịnh Không
 • Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp – Thích Minh Tuệ
 • Tịnh Độ Tông Nhật Bản – HT Thích Như Điển dịch
 • Tọa Thiền Dụng Tâm Ký – HT Thích Thanh Từ
 • Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn – Nguyễn Minh Tiến
 • Tổng quát về Giới luật – Thích Nhất Chân
 • Trên con đường Hoằng pháp của Phật Tổ Gotama – Trùng Quang Nguyễn Văn Hiểu
 • Trên Con Đường Thiền Tông – HT Thích Thanh Từ
 • Triều Châu Ngữ Lục – Dịch giả: Dương Đình Hỷ
 • Trình tự tu Thiền – Hồng Như dịch
 • Trọn Một Đời Tôi – HT Thích Thanh Từ
 • Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi – Quảng Minh dịch
 • Trung Luận – Đỗ Đình Đồng dịch
 • Trung Quán Luận – Thích Tịnh Nghiêm dịch
 • Trung Quán Luận – TT Thích Nguyên Chơn dịch
 • Truyện Cổ Phật Giáo – HT Thích Minh Chiếu sưu tập
 • Truyện Lục tổ Huệ Năng – Thích Pháp Chánh dịch
 • Trường A Hàm – Thích Tuệ Sỹ dịch và chú
 • Truyện Phật Thích Ca – Đoàn Trung Còn
 • Truyền Thuyết Về Bồ Tát Quán Thế Âm – Diệu Hạnh Giao Trinh sưu tầm
 • Truyền Thuyết Vua Asoka – Nguyệt Thiên dịch
 • Tuyển Tập Các Bài Sám Văn – Tỳ kheo Thích Đồng Bổn sưu tập
 • Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập – Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Tịnh Nghiêm dịch
 • Tư Tưởng Tịnh Độ Tông – HT Thích Như Điển biên soạn
 • Tư Tưởng Xã Hội Trong Kinh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy – Thích Chơn Trí
 • Từ Bi Tam Muội Thủy Sám – Ngộ Đạt Quốc Sư; Thích Huyền Dung dịch
 • Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, tập [1] [2] – Lê Mạnh Thát chủ biên
 • Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Anh-Việt – Minh Thông
 • Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Việt-Anh – Minh Thông
 • Tư tưởng Tịnh Độ Tông – HT Thích Như Điển
 • Tứ diệu đế – Đạt Lai Lạt Ma, Làng Đậu Võ Quang Nhân dịch
 • Tuệ Quán Nẻo Về Chân Như – Nguyên tác: Định Hy; Thích Đức Trí dịch
 • Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục giảng giải – HT Thích Thanh Từ
 • Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục dịch giải – Lý Việt Dũng
 • Từng Giọt Nắng Hồng – Tịnh Minh
 • Tuyển tập Rimé 1: Đường đi của Phật – Nhiều tác giả
 • Ưu Bà Tác Giới Kinh – Thích Tịnh Nghiêm dịch
 • Vạn Thiện Đồng Qui Tập – Thiền Sư Diên Thọ
 • Vân Môn Lục – Dịch giả: Dương Đình Hỷ
 • Văn minh nhà Phật – Đoàn Trung Còn
 • Vi Diệu Pháp Toát Yếu – Nārada Mahā Thera, Phạm Kim Khánh dịch
 • Viên Ngọc Như Ý – Liên Hoa dịch
 • Vô niệm (Pháp Bảo Đàn Kinh) – D.T. Suzuki – Thuần Bạch biên dịch
 • Xá Lợi Của Đức Phật – Thích Nữ Giới Hương
 • Yết ma yếu chỉ – Thích Trí Thủ