Phật Học

 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghì Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0340] – Thích Quang Chánh dịch
 • Kinh Viên Giác giảng giải – HT Thích Thanh Từ
 • Kinh Viên Giác Lược Thích – HT Thích Trung Quán dịch
 • Kinh Vô Lượng Thọ – Tâm Tịnh dịch
 • Kinh Vô Lượng Nghĩa [Đại Chánh 0276] – Thích Mật Thể dịch
 • Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ [Đại Chánh 0367] – TN Chơn Tịnh
 • Lâm Tế Lục – Dịch giả: Dương Đình Hỷ
 • LamrimĐạiLuận Toát Yếu – Đức Đalai Lama thuyết giảng – HồngNhư chuyển Việt ngữ
 • Lịch sử Thiền Tông Trung Quốc – Nguyễn Nam Trân dịch
 • Liên Hoa Sanh – Trần Tuấn Mẫn
 • Liên Trì Cảnh Sách – Thích Quảng Ánh dịch
 • Lời cầu nguyện Đức Kim Cương Trì – Chamgon Kenting Tai Situpa, Nguyên Toàn dịch
 • Lời Tựa Về Luận Duyên Sinh [Đại Chánh 1652-1653] – HT Thích Như Điển dịch
 • Lời Vàng Của Thầy Tôi – Patrul Rinpoche
 • Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ – Minh Chánh dịch
 • Luận Đại Trượng Phu – HT Thích Trí Quang dịch
 • Luận Đề Bà Bồ Tát [Đại Chánh 1640] – HT Thích Như Điển dịch
 • Luận Khởi Tín Đại Thừa – Dịch giả: Tỳ kheo Thích Giác Quả
 • Luận Phật Thừa Tông Yếu – HT Thích Nhật Quang
 • Luận Phật Thừa Tông Yếu – Thích Thiện Hạnh dịch
 • Luận Rõ Ràng Về Chỗ Biết [Đại Chánh 1645] – HT Thích Như Điển dịch
 • Luận Tối Thượng Thừa – HT Thích Thanh Từ dịch
 • Luận Về Con Đường Giải Thoát – HT Thích Như Điển dịch
 • Luận Về Bốn Chân Lý [Đại Chánh 1647] – HT Thích Như Điển dịch
 • Luận Giải Về Trung Luận – Tánh Khởi và Duyên Khởi – Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
 • Luật Đại Phẩm [1][2] – Tỳ kheo Indacanda
 • Luật học Tinh yếu – Thích Phước Sơn
 • Luật Sa Di – Sa Di Ni (Bước Tới Thảnh Thơi) – Thích Nhất Hạnh
 • Luật Tập Yếu [1][2] – Tỳ kheo Indacanda
 • Luật Tiểu Phẩm [1][2] – Tỳ kheo Indacanda
 • Luật Tứ Phần [1][2][3][4][5][6] – Thích Đổng Minh, Thích Đức Thắng
 • Luật Tứ Phần Tỳ-kheo Giới Tướng Biểu Ký – Thích Tâm Hạnh dịch
 • Luật Trùng Trị Tỳ Ni – [Phần Đầu] [Tiểu Sử] – Tập 1, Quyển [1][2][3][4][5][6][7][8][9] – Tập 2, Quyển [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] – Thích Đổng Minh dịch
 • Lục Diệu Môn và Ý Nghĩa Thiền Chỉ Quán – Thích Đức Trí
 • Lục Tổ Đại Sư – Nguyễn Minh Tiến
 • Lược Giải Kinh Pháp Hoa – HT Thích Trí Quảng
 • Lược sử Phật giáo – Nguyễn Minh Tiến dịch
 • Mật Tạng Phật Giáo Việt Nam tập [1] – Thích Viên Đức, Thích Quảng Trí, Huyền Thanh, Như Pháp Quân
 • Mật Tông Kim Cương Thừa Chú Giải – Thích Linh Quang
 • Mi Tiên Vấn Đáp – Dịch giả: HT Thích Giới Nghiêm
 • Milarepa Con Người Siêu Việt – Rechung; Đỗ Đình Đồng dịch
 • Mông Sơn Thí Thực giảng yếu – Thích Phước Thái
 • Mông Sơn Thí Thực Khoa Nghi – HT Bích Liên
 • Một Diễn Dịch Mới Về Ba Bộ Kinh Pháp Hoa – Tác giả: Nikkyo Niwano; Việt dịch: Trần Tuấn Mẫn
 • Một trăm câu hỏi Phật pháp – Thích Phước Thái
 • Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối – Dalai Lama giảng giải; Đoàn Phụng Mệnh dịch
 • Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh – Nguyễn Minh Tiến biên soạn
 • Mười bài chứng đạo ca vĩ đại nhất của Milarepa và Bài ca sáu điểm tinh yếu – Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ
 • Mười bốn điều Phật dạy – Thích Nhật Từ